EvelynHalsLogo

Personvernerklæring

1. Innledning

Evelyn Hals Klinikk er forpliktet til å beskytte personvernet til våre kunder og besøkende på vår nettside. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker, og beskytter personopplysninger.

2. Hvilke opplysninger samler vi inn?

Vi kan samle inn informasjon som omfatter, men er ikke begrenset til, navn, kontaktinformasjon, alder, helseopplysninger og annen informasjon relevant for konsultasjon og behandling.

3. Hvordan bruker vi dine opplysninger?

Opplysningene vi samler inn brukes til å tilby, administrere, og forbedre våre tjenester, samt for kommunikasjon om konsultasjon, behandling, og oppfølging.

4. Deling av informasjon

personopplysninger med tredjeparter unntatt som nødvendig for å levere våre tjenester, oppfylle juridiske forpliktelser, eller beskytte våre rettigheter.

5. Sikkerhet

Vi tar alle rimelige skritt for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring, offentliggjøring eller ødeleggelse.

6. Dine rettigheter

Som bruker har du rett til å be om innsyn i, retting eller sletting av dine personopplysninger. Du kan også motsette deg visse former for behandling.

7. Endringer i personvernerklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Den nyeste versjonen vil alltid være tilgjengelig på vår nettside.

8. Kontakt oss

Har du spørsmål om denne personvernerklæringen, vennligst kontakt oss.